Hör av dig till oss!

Sami Touma

VD

0705-490500

Mikael Karlsson

Team manager - Infrastruktur

0768-809921

Niclas Svan

Team manager - Systemutveckling

0704-246262

Våra lokaler

Kilsgatan 4, 411 04, Göteborg.